L’influent del mitjà-Sociologia visual

Perquè per Quentin Tarantino la violència al cinema significa estètica, tant sonora com a visual?

 l’aclamat cineasta s’ha forjat un estil cinematogràfic que el distingeix i el col·loca com un personatge que molts consideren de culte.

L’art en fer front al nou sentit social es retreu i s’enrosca en resistència devant de fenòmens com el consum i la globalització, no obstant això se li torna en contra amb el transcurs del temps, ja que mai  va considerar a l’espectador contemporani el qual no és capaç de comprendre l’univers de conceptualismes que es continuava produint en el denominat art contemporani.

Això significa que l’espectador contemporani no presenta les característiques que se sol·licitaven per a la comprensió, ja que la imatge sensual i/o violenta i la seva forma d’apreciació i producció estaven entrant lentament i de forma segura, generant així noves formes de comprendre i apreciar en l’espectador contemporani.

El primer mitjà utilitzat per reprendre el monstre estètic va ser la televisió, un mitjà destinat històricament a canviar la forma de veure i comprendre la imatge, reafirma així la norma sensual i/o violenta i posa enfront dels espectadors passius formes hiperrealistes, moviment, detall, efectes etc, i és com comença la denominada era de l’obscenitat, on tot es dóna a conèixer, tot es mostra, el més mínim detall ha de veure-ho l’espectador en primeríssim primer plànol i en conjunt es comença a reafirmar l’estètica sensual o violenta i el nou espectador modelat per la televisió, el qual no perseguia entrar en la imatge en el seu nivell significatiu sinó mes bé sorprendre’s i impactar-se amb la superfície.

La càmera, en totes les seves formes, ha acabat amb l’última habilitat especial d’un artista; la capacitat de dibuixar i reproduir l’entorn tal qual apareix. La càmera és la baula final entre la capacitat innata de veure i l’extrínseca de registrar, interpretar i expressar el que veiem sense prèvia necessitat de conèixer algun procés pel qual això és possible. El nostre estil de vida contemporani està totalment influït pels canvis que en ell ha produït la fotografia.

En l’imprès. El llenguatge és un element primordial i els factors visuals secundaris. En els mitjans moderns ocorre el contrari. Predomina el visual; i el verbal ve donat per afegiment. L’imprès no ha mort, ni morirà, però, la nostra cultura, dominada pel llenguatge s’ha desplaçat cap a l’icònic (capacitat de veure, reconèixer i comprendre visualment forces ambientals i emocionals). La major part del que sabem i aprenem, comprem i creiem, identifiquem i desitgem, ve donat per la influència de la fotografia sobre la psique humana. I aquest fenomen s’intensificarà més en el futur. És per això que,  només el fet de veure en els entorns en els quals ens desemvolupem aquest món modern, converteix  poc a poc les nostres vides en una mica més interactiu, amb camins molt més marcats, pautes a seguir com a membres d’una pluralitat social a la qual pertanyem ja que ens vénen marcades per endavant i que sovint acceptem fàcilment, sense notar l’influent del mitjà.

a càrrec de Alícia Bada i Diego Espada

Fotografies realitzades per els alumnes del taller de creativitat

a càrrec de Alícia Bada i Diego Espada

Porque para Quentin Tarantino la violencia en el cine significa estética, tanto sonora como visual?

El aclamado cineasta se ha forjado un estilo cinematográfico que lo distingue y lo coloca como un personaje que muchos consideran de culto. 

El arte al hacer frente al nuevo sentido social se retrae y se enrosca en resistencia frente a fenómenos como el consumo y la globalización, sin embargo se le vuelve en contra con el transcurso del tiempo, ya que jamás considero al espectador contemporáneo el cual no es capaz de comprender el universo de conceptualismos que se continuaba produciendo en el denominado arte contemporáneo.

Esto significa que el espectador contemporáneo no presenta las características que se solicitaban para la comprensión, esto porque la imagen sensual o violenta y su forma de apreciación y producción estaban entrando lentamente y de forma segura, generando así nuevas formas de comprender y apreciar en el espectador contemporáneo.

El primer medio utilizado para retomar el monstruo estético fue la televisión, un medio destinado históricamente a cambiar la forma de ver y comprender la imagen, reafirma así la norma sensual o  violenta y pone frente a los espectadores pasivos formas hiperrealistas, movimiento, detalle, efectos etc, y es como comienza la denominada era de la obscenidad, en donde todo se da a conocer, todo se muestra, el más mínimo detalle debe verlo el espectador en primerísimo primer plano y en conjunto se comienza a reafirmar la estética sensual o  violenta  y el nuevo espectador moldeado por la televisión, el cual no perseguía entrar en la imagen en su nivel significativo sino mas bien asombrarse e impactarse con la superficie.

La cámara, en todas sus formas, ha acabado con la última habilidad especial de un artista; la capacidad de dibujar y reproducir el entorno tal cual aparece. La cámara es el eslabón final entre la capacidad innata de ver y la extrínseca de registrar, interpretar y expresar lo que vemos sin previa necesidad de conocer algún proceso por el cual eso es posible. Nuestro estilo de vida contemporáneo está totalmente influido por los cambios que en él ha producido la fotografía. En el impreso. El lenguaje es un elemento primordial y los factores visuales secundarios. En los medios modernos ocurre lo contrario. Predomina lo visual; y lo verbal viene dado por añadidura. El impreso no ha muerto, ni morirá, pero, nuestra cultura, dominada por el lenguaje se ha desplazado hacia lo icónico (capacidad de ver, reconocer y comprender visualmente fuerzas ambientales y emocionales). La mayor parte de lo que sabemos y aprendemos, compramos y creemos, identificamos y deseamos, viene dado por la influencia de la fotografía sobre la psiquis humana. Y este fenómeno se intensificará más en el futuro. Es por eso que, el sólo hecho de ver en los entornos en los que nos desenvolvemos en este mundo moderno, convierte poco a poco nuestras vidas en algo más interactivo, con caminos mucho más marcados, pautas a seguir como miembros de una pluralidad social a la que pertenecemos ya que nos vienen marcadas de antemano y que a menudo aceptamos fácilmente, sin notar lo influyente del medio.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s